teisipäev, 11. märts 2008

Lääne-Virumaa informaatikaolümpiaadi juhend

Lääne-Virumaa informaatikaolümpiaadi juhend

6.-9.klasside informaatikaolümpiaad toimub 10. aprillil kell 11.00 Rakvere Reaalgümnaasiumis

Olümpiaad kestab 3 astronoomilist tundi.

Iga olümpiaadist osavõtja lahendab kolm ülesannet.

Temaatika:

6.-7.klass (võivad osaleda ka nooremate klasside õpilased)

*Internet * tekstitöötlus *esitlus

8.-9.klass (võivad osaleda ka nooremate klasside õpilased)

*Internet *tekstitöötlus *tabelarvutus


Ülesanded koostame ise ja saadame need 4.aprilliks Vellele (velle@kool.koigi.ee )

Olümpiaadist osavõtvate õpilaste nimed hiljemalt 4. aprilliks Reeli Rump’ile ree@rrg.edu.ee

Olümpiaadikomisjoni liikmed

Reeli Rump (Rakvere RG) – komisjoni esinaine

Liivo Raudver (Rakvere RG)

Sirje Trahv (Rakvere G)

Jaanus Lekk (Rakvere PK)

Kadri Toomingas (Jäneda PK)

Villu Varblane (Tapa G)

Eero Unt (Rakvere G)

Velle Taraste (Väike Maarja ÕK)

***************

Sellel aastal esimest korda korraldataval informaatika olümpiaadil lähtume järgmistest põhimõtetest:
  • püüame ülesanded koostada piisavalt lihtsad, et õpilased suudaks võimalikult palju ära teha
  • oluline on juhendi järgi tegemise täpsus ja ka lahendamise kiirus
  • võrdsete punktide korral saab otsustavaks ülesande lahendamiseka kulunud aeg
  • iga ülesande jaoks on ette antud kindel lahendamise aeg
  • püüame ka mõned "konksud" ülesannetesse panna
Paljuski sõltub ülesannete sisu just sellest, millised ülesanded mulle 4. aprilliks saabuvad. Loomulikult võib ülesandeid ka varem saata (tänud Reelile!).

esmaspäev, 3. märts 2008

Saime kokku!
Lääne-Virumaa informaatika õpetajate ja infojuhtide ainesektiooni koosolek.
Rakvere Reaalgümnaasium
03.03.2008

Koosoleku protokoll

Päevakord:
1. LeMill keskkonna kasutamine õppetöös – Kadri Toomingas (Jäneda Põhikool)
2. Kevadise aineolümpiaadi korraldamine
3. Digifoto ja video andmebaaside loomine koolides. Videomontaaz, tehnilised soovitused tehnika soetamisel: Jaanus Lekk (Rakvere Põhikool)
4. Ainesektsiooni ühepäevane seminar Tapa vallas.

Osalejaid: 16
Koosoleku algus kell 15.30. Koosoleku lõpp kell17.00.

Kadri Toomingas tutvustas LeMill’i. Milleks see töökeskkond loodud on, kuidas õpetaja seda materjalide esitluseks ja jagamiseks kasutada saab.
Jaanus Lekk juhtis tähelepanu sellele, et lisaks LeMillile on olemas ka www.svoog.com, mis samuti võimaldab laadida üles esitlusi.

Otsustati viia läbi 10. aprillil algusega kell 10.00 aineolümpiaad ja seda kahes vanuseklassis: 6.-7. ja 8.-9. klass. Olümpiaadi läbiviimise kohaks Rakvere Reaalgümnaasium. Olümpiaad tugineb OpenOffice ja Microsoft Office 2000 kasutusoskusel. Olümpiaadi ülesannete koostamisel saab iga ainesktsiooni liige saata e-postiga aaressile velle@kool.koigi.ee olümpiaadi ülesandeid.

AS Elion oli põhimõtteliselt nõus olümpiaadist osavõtnuid premeerima meenetega. Meenete saamiseks tuleb saata olümpiaadi kohta info ürituse sisu, toimumise koha ja läbiviijate kohta.

Olümpiaadi komisjon: Villu Varblane (Tapa Gümnaasium), Reeli Rump (RRG), Jaanus Lekk (RPK), Kadri Toomingas (Jäneda PK), Liivo Raudvere (RRG), Sirje Trahv (RG), Eero Unt (RG).

Jaanus Lekk tegi lühikese ülevaate koolides kasutusel olevatest digifotoaparaatide ja digivideokaamerate kasutamisest, nende ostarbekamast tarvitamisest ning andis soovitusi tehnika soetamisel. Lepiti kokku, et Jaanus Lekk koostab ainesektsioonile soovitused fotoaparaatide, videokaamerate ja tarkvara soetamise ja kasutuse kohta. Nõuanded lisatakse ainesektsiooni kodulehele (opetajad.blogspot.com). Samuti viib Jaanus Lekk edaspidi läbi ka praktilisi õppepäevi videomontaazi, failide optimeerimise ning arhiveerimise tutvustamiseks Rakvere Reaalgümnaasiumis peatselt loodavas videostuudios.

30. aprillil külastab ainesektsioon Tapa valla koole. Tutvutakse 3-4 kooli IKT seisukorra ja õppekkoraldusega. Rakverest väljub buss kell 11.00. Lõunasöök Lehtse Põhikoolis ning päeva lõpus külastatakse Jäneda spad.

Protokollija
Jaanus Lekk
03.03.2008