teisipäev, 3. november 2009

Koolinoorte informaatikaviktoriin "Kobras"

9.--13. novembril toimub koolinoorte informaatikaviktoriini "Kobras"
esimene voor, mis viiakse läbi kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.--8.
klass), juuniorid (9.--10. klass) ja seeniorid (11.--12. klass).
Võistlus toimub Miksikese keskkonnas (võistlus eesti keeles aadressil http://www.miksike.ee, vene keeles aadressil http://miksike.net) veebipõhise kontrolltööna, mistõttu enne lahendamist on vaja õpetajal registreerida endale õpetaja konto ja õpilastel õpilaste konto.
Ülesannete lahendamiseks on aega üks koolitund (45 minutit). Palume korraldavatel õpetajatel tagada, et võistlejad ei kasutaks kõrvalist abi.

Parimad lahendajad kutsutakse veebruaris Tartus toimuvale õppepäevale ja viktoriini teise vooru. Viktoriini teine voor toimub eesti keeles.

Viktoriin "Kobras" ei eelda programmeerimisalaseid eelteadmisi.
Ülesannete temaatika hõlmab arvutikasutusoskust, arvutitega seonduvat matemaatikat, arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, arvutieetikat jmt. Sellisena toimub võistlus Eestis neljandat korda; varasemate võistluste ülesanded asuvad leheküljel http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/

esmaspäev, 23. märts 2009

Informaatikaolümpiaadist


10. märtsil toimus Rakvere Gümnaasiumis informaatikaolümpiaad, olümpiaadi parandatud tulemused leiad siit. Nagu ka eelmisel aastal hankis Viljar meile hulga toetajaid, tänu millele said olümpiaadi esimesed 3 kohta üsna toekad kingikotid. Toetajate nimed võiks Viljar siia üles kirjutada. Tänud Rakvere Gümnaasiumi inimestele meid vastuvõtmast ja suur kummardus Vellele ülesannete koostamisel.

esmaspäev, 19. jaanuar 2009

Koguneme

Lääne-Virumaa informaatikaõpetajate ja infojuhtide järgmine kogunemine on 10.veebruaril kell 15.00 Rakvere Reaalgümnaasiumis.

Päevakorras:
*informaatika olümpiaadi komisjoni kinnitamine
*ainesektsiooni rahad 2008. aastaks.
*kevadise õppereisi korraldamine
*ainesektsiooni sisene koolitamine
*jooksvad ettepanekud ja küsimused

neljapäev, 15. jaanuar 2009

Õpilaste arvutioskus on nigel

Tallinna ülikooli (TLÜ) informaatika instituut viis läbi uuringu, millest selgus, et õpilaste arvutikasutamiseoskus on nigel ning Eesti koolid pole valmis minema üle arvutipõhisele õppele.


"Noored on kindlasti arvutikasutamises oma õpetajatest paremad teatud kitsastes niššides, mis puudutavad arvutimänge, arvutialast suhtlust. Niipea, kui asi läheb tõsisemaks ja puudutab keerulisemaid infootsingu oskusi, jäävad nad hätta," rääkis TLÜ informaatikainstituudi haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere ERRi raadiouudistele.

"Google'isse oskab igaüks lüüa mingisuguse võtesõna sisse, aga see ei pruugi olla kõige efektiivsem otsingustrateegia. Või kui tekstidokumendi korrektset vormistamist või elementaarset andmetöötlust, siis neid oskusi üldjuhul õpilased ei omanda," selgitas ta.

Laanpere suhtub kriitiliselt ka riiklikusse õppekavva, milles on suhteliselt lahtiseks jäetud, kes ja kuidas peaks õpetama arvutikasutamisoskust ja kuidas seda hindama peaks.

Koolid pole sülearvutiteks valmis

Laanpere sõnul jätab samas soovida ka koolide infrastruktuur. "Päris paljudes koolides pole olemas veel traadita andmesidevõrku. Andmekabinettides pole grafoprojektoreid - ei saa teha esitlusi, mis on kõige levinum arvutikasutamise viis ainetundides," märkis ta.

"Mõni aeg tagasi, eelmiste valimiste eel osad parteid heietasid sellist ilusat ideed, et õpilased võiks varustada sülearvutitega. Meie oma uuringu põhjal võime öelda, et Eesti koolid ei ole valmis õpilaste lubamiseks ainetundi läptoppidega."

Hulgimüüjad: IT-kaupade hinnad hakkavad tõusma

IT- ja elektroonikakaupadega tegeleva hulgimüügifirma GNT Eesti juht Anti Kuiv ennustab, et selle aasta jooksul tõusevad IT-kaupade hinnad kümmekond protsenti.

«Kütusehindade buum avaldas 2008. aastal küll selget mõju elektroonikakaupade tootmisele, kuid ei jõudnud hindadesse. Seda mõju näeme alles sel aastal,» rääkis Kuiv Äripäevale.

Kuivale teadaolevalt on maailma suurematest tootjatest kümme esimest hinnatõusust juba ka teada andnud.

Teise IT-toodete hulgimüügiga tegeleva firma TD Balticu müügidirektor Indrek Raudsaar tõi välja, et paljude toodete hinnatõus algas juba eelmise aasta septembris ning selle põhjuseks võis olla dollari kursi muutumine.

«Hinnalangus puudutas vanemat kaupa, millest tootja soovis lahti saada,» lisas ta.

teisipäev, 13. jaanuar 2009

DigiDirektori koolitus - IT-alane koolitus kooli juhtkonnale12. jaanuar 2009.a.

Hea Kooli juhtkond!

Eesti koolidel on vaja meeskonda, kes oskaks teha õigeid valikuid koolidele vajalike infosüsteemide loomisel ja rakendamisel. Selleks tuleb ka juhtkonnal ennast kindlustada vajalike IKT-alaste teadmiste ja oskustega. Vajalikke teadmisi ei omanda vaid loengutes, hoopis rohkem arutades ja diskuteerides kolleegidega, kuulates teiste maade ja teiste koolide kogemusi.

Koostöös Tiigrihüppe Sihtasutusega kutsume Teie kooli meeskonda 04.-05. veebruaril 2009.a. toimuvale Virumaa koolide juhtkondadele suunatud strateegiaseminarile ”IT juhtimine ja terviklik väljaarendamine koolis”, Seminar toimub Mäetaguse mõisakompleksis, Ida-Virumaal. (ööbimine kõrvalasuvas Meintack’i hotellis, http://www.moisahotell.ee/). Täpsema info seminari kohta leiate lisatud kavast

Seminaril pakume võimalust mõelda läbi oma kooli infotehnoloogilise arengu strateegia üheskoos vastava valdkonna tippspetsialistidega.

Strateegiaseminaril osalemine on finantseeritud 100%-liselt Euroopa Sotsiaalfondist. Kaetud on kõik koolitusega seonduvad kulutused, sh ööbimine, toitlustamine.

Igast koolist ootame kolme osalejat, soovitavalt direktor, õppealajuhataja, IT juht. Arvesse lähevad ka eelnevalt toimunud seminarid.

Oma osavõtust palume teatada hiljemalt 27. jaanuaril k.a. telefonil 6998155 või registreeruda aadressil kool@bcs.ee. Kohtade arv on piiratud!

Parimate koostöösoovidega,

Urve Mets

tegevjuht

BCS Koolitus

tel 6998174

Strateegiaseminari kava. (Seminari algus 04. veebruaril on kell 10.00)

I PÄEV

ÜLESANDE PÜSTITUS

Miks me siin oleme? Mida teeme? Ajakava ja töökorralduse kirjeldus.

KUIDAS IT KOOLI JA DIREKTORIT TEENIMA PANNA?

PROTSESSIJUHTIMINE JA IT

Osalejate ootuste ja prioriteetide selgitamine

KOOLI VISIIT – MÄETAGUSE PÕHIKOOL

IT KOOLIJUHI TÖÖVAHENDINA – IT koolis – direktori vaade

Mida ja kuidas praktikas tehtud on ja mida teha saab

IT VÕIMALUSTE RAKENDAMINE ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖS

TIIGRIHÜPPE PROJEKTID e-ÕPPE TOETUSEKS

KOOLI TUGIPROTSESSE TOETAVAD RAKENDUSED

Saun

II PÄEV (Seminari algus 05. veebruaril on kell 9.00)

IT TÖÖKORRALDUS KOOLIS

IT INFRASTRUKTUUR

IT PROJEKTIDE JUHTIMISE MEETODID

IT RAKENDAMINE KOOLIS RAM KOOLI NÄITEL

IT KOOLIS 2009-2011

Rühmatööd ja diskussioonid:

Prioriteetide ja kriitiliste edufaktorite väljaselgitamine

Vajalike tegevuste määratlemine prioriteetsetes suundades

Tegevuskavade konkretiseerimine

LÕPETAMINE (kell 15.00)

Kokkuvõte, tagasiside